Skip Navigation
 

Sport i turystyka

Agroturystyka - Austeria Krokus

Witamy w naszym gospodarstwie agroturystycznym.
Nasza posiadłość to wspaniale położone gospodarstwo agroturystyczne w Górach Sowich.
Duże doświadczenie zdobyte na przestrzeni kilkunastoletniej praktyki sprawia, że jesteśmy w stanie zorganizować imprezy okolicznościowe
dostosowane do Państwa potrzeb i wymogów.
Działamy zgodnie z szeroko pojętą definicją agroturystyki.

DEFINICJE
Forma turystyki wiejskiej umożliwiająca zarówno turystom, jak i odwiedzającym jednodniowym współuczestniczenie w życiu gospodarstwa rolnego
(1992) E. T. Davies,D. C. Gilbert(badania w Walii)

Część turystyki wiejskiej; kryterium wyróżniającym jest lokalizacja (zakwaterowanie) w funkcjonującym w pełnym lub niepełnym zakresie gospodarstwie rolnym
(1996) M. Oppermann (badania w Niemczech)

Różne formy turystyki i rekreacji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych
(Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, 1997) Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa

- W szerokim ujęciu (sensu largo) obejmuje wyjazdy, przebywanie i wypoczywanie poza miastem, na terenach wiejskich, leśnych czy rolniczych, w różnych formach pobytu
- W węższym ujęciu (sensu stricto) polega na okresowych wyjazdach ludności miejskiej na wieś w celach
wypoczynkowych, poznawczych, zdrowotnych bądź rodzinnych oraz na zamieszkaniu w domach rolników za zasadach odpłatnego korzystania z pomieszczeń noclegowych, gotowego wyżywienia lub nabywania produktów do jego przygotowania, a także z innych dostępnych produktów, usług i urządzeń wiejskich gospodarstw domowych; stosunkowo dużo działań i usług turystycznych prowadzonych jest na zasadach tzw. systemu gospodarczego, polegającego na tym, że podstawowe usługi i działania turystyczne są wykonywane siłami własnymi gospodarstw rolnych – wynika m. in. stąd., że agroturystyka jest działalnością uboczną, uzupełniającą dochody gospodarstw rolnych w stosunku do działalności podstawowej, jaką jest rolnictwo i produkcja rolna
(1998) A. Płocica

Szeroki zakres usług, zajęć i urządzeń bazujących na charakterystycznych dla wsi cechach/wartościach, które rolnicy i społeczność wiejska prowadzą i sprzedają turystom w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie rekreacji i spędzenia wolnego czasu
(1993) A. Gannon (posługuje się pojęciem agroturyzmu)

Forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)
(1995) M. Drzewiecki

Organizowanie pobytu turystów przez rodzinę rolniczą we własnym gospodarstwie rolniczym (1995) A. P. Wiatrak

Brak jednolitej definicji powoduje konieczność tworzenia definicji operacyjnych i w efekcie brak porównywalności informacji pochodzących z różnych badań i różnych źródeł.

KATEGORYZACJA BAZY AGROTUR
W Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”) przyjęty system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej wyróżnia cztery typy zakwaterowania:
- pokoje gościnne,
- samodzielnie jednostki mieszkalne,
- kwatery grupowe,
- przyzagrodowe pola kempingowe.
Dla pokoi gościnnych przyjęto cztery stopnie jakości, dla samodzielnych jednostek mieszkalnych trzy kategorie, a dla kwater grupowych i przyzagrodowych pól kempingowych tylko jedną kategorię STANDARD. Baza agroturystyczna jest więc traktowana przez PFTW „GG” zarówno jako baza agroturystyczna zlokalizowana w czynnych gospodarstwach rolnych, jak i baza noclegowa zlokalizowana na wsi poza tymi gospodarstwami.
Typy zakwaterowania:
- pokoje gościnne – pokój spełniający funkcje sypialni dla 1-4 osób z dostępem do łazienki, WC oraz pomieszczeń wspólnych,
- mieszkania wakacyjne – samodzielna jednostka mieszkalna składająca się z minimum 1 sypialni, pokoju wypoczynkowego, łazienki i WC oraz kompletnie wyposażonej kuchni, wynajmowany w całości;
- samodzielne domy wakacyjne – niezależny dom składający się z minimum 1 sypialni, pokoju wypoczynkowego, łazienki i WC, kompletnie wyposażonej kuchni, wynajmowany w całości;
- kwatery grupowe – pomieszczenie sypialne, w którym znajdują się więcej niż 4 miejsca sypialne, z dostępem do łazienki i WC (kwatery te standardem zbliżone są do schronisk młodzieżowych);
- przyzagrodowe pola namiotowe – oferujące turystom miejsce na ustawienie namiotu lub przyczepy kampingowej, dostęp do punktu poboru wody i do WC.
System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce stworzony został w ramach programu TURIN II i jest on systemem całkowicie dobrowolnym. Kategoryzację przeprowadza Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na wniosek zainteresowanej strony, czyli w tym przypadku właściciela kategoryzowanego obiektu. Kwaterodawca, który poddał się kategoryzacji uzyskuje prawo do umieszczania swojej oferty w wydawnictwach promocyjnych Federacji. Każda kwatera, która otrzymała określoną kategorie ma prawo posługiwać się znakiem PFTW „Gospodarstwa Gościnne” przez okres dwóch lat. Po tym okresie, w celu utrzymania przywilejów kwatery skategoryzowanej, konieczne jest ponowne wystąpienie do Federacji z wnioskiem i poddanie obiektu inspekcji
Kwatery kategoryzowane są w następujący sposób, od kategorii najniższej do najwyższej:
- kategoria standard
- kategoria *
- kategoria **
- kategoria ***

Posiadamy pokoje gościnne, w których można spędzić wolny czas w miłej i sympatycznej atmosferze.
POKÓJ - jedna doba 35,00 zł/os.
APARTAMENT - jedna doba 120,00 zł.

GRUPY ZORGANIZOWANE CENA DO NEGOCJACJI

BAZA AGROTURYSTYCZNA W POLSCE
Najwięcej kwaterodawców agroturystycznych działa w województwach: małopolskim (875), warmińsko-mazurskim (750), podlaskim (561), pomorskim (517) i podkarpackim (501), najmniej zaś w opolskim (48), kujawsko-pomorskim (71) i śląskim (136). Podobnie kształtują się relacje, jeśli chodzi o liczbę miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych; wyróżniającymi się województwami są: małopolskie (9263 miejsc), warmińsko-mazurskie (6000), pomorskie (5553) i podlaskie (5424).
Najmniejszą agroturystyczną bazą noclegową dysponują województwa: kujawsko-pomorskie (531 miejsc) i opolskie (580).
Znaczny potencjał kwater agroturystycznych ma pięć województw górskich (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie), które łącznie skupiają 1900 kwaterodawców oraz 21024 miejsc noclegowych, co stanowi 40% ogółu bazy agroturystycznej. Dwa województwa nadmorskie (zachodniopomorskie i pomorskie) skupiają 793 kwaterodawców i 8516 miejsc noclegowych, czyli 16,6% tego rodzaju bazy. Na województwa pojezierne (kujawsko-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) przypada 1347 kwaterodawców oraz 11332 miejsc noclegowych, czyli 21,4% miejsc tego typu w kraju.
Korzyści z agroturystyki dla gospodarstwa, wsi oraz turystów
Dla gospodarstwa i wsi:
- Wykorzystanie wolnych zasobów
- Dodatkowy dochód
- Nowe miejsca pracy
- Poprawa infrastruktury wiejskiej
- Aktywizacja społeczności wiejskiej
- Integracja środowiska wiejskiego
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi
- Estetyzacja wsi
- Kontakt z innymi wzorcami kulturowymi
- Rozwój osobowy mieszkańców wsi
Dla turystów
- Aktywny wypoczynek na wsi
- Poznanie cyklu produkcji żywności
- Korzystanie ze świeżej żywności
- Kontakt ze zwierzętami
- Uczestniczenie w życiu gospodarstwa rolnego
- Bezpośredni kontakt z miejscową ludnością
- Poznanie kultury regionu
- Zdobywanie nowych umiejętności
- Rozwijanie zainteresowań
- Bezpośredni kontakt z przyrodą

Oprócz tak szczytnych zadań spełniamy również bardziej przyziemne zachcianki.

ORGANIZUJEMY !!!

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

WESELA
KOMUNIE
CHRZCINY

BALE:

SYLWESTROWE
ANDRZEJKOWE
KARNAWAŁOWE
STUDNIÓWKOWE

IMPREZY FIRMOWE:

SZKOLENIA
PREZENTACJE
ZABAWY INTEGRACYJNE
BANKIETY
DYSPONUJEMY DWIEMA SALAMI I DUŻYM TERENEM W OBRĘBIE POSESJI

RYNEK AGROTURYSTYKI (POPYT)
Z wyników otrzymanych badań, jakie zostały przeprowadzone wśród turystów gospodarstw wiejskich wynika, że typowi goście agroturystyczni to:
- mieszkańcy bloków dużych i średnich miast;
- rodziny średnio zamożne, pracujące w tzw. budżetówce;
- osoby z wykształceniem średnim i wyższym;
- rodzice z dziećmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym;
- rodziny przeważnie 3-4 osobowe, nastawione na pobyt 2-4 tygodniowy;
- posiadacze samochodów osobowych;
- rzadko nastawieni tylko na pobyt, chętnie zwiedzają okolicę, korzystają z atrakcji oferowanych dzieciom, interesują się ciekawostkami turystycznymi;
- cenią ciszę, przestrzeń, kameralność i kontakt z przyrodą.

Jesteśmy przygotowani na każdego klienta.
Może nasze gospodarstwo agroturystyczne nie jest tak piękne i tak wspaniale wyposażone jak najlepsze hotele europejskie, ale za nami przemawia wiele innych czynników, a przede wszystkim cudowna atmosfera.
Nasi goście nie tylko korzystają z tej atmosfery, ONI ją kreują.
Oczywiście w tym miejscu można napisać wszystko, a życie i tak weryfikuje nawet najlepszą reklamę.
Jesteśmy przygotowani na weryfikacje :)
Naszą wielką satysfakcją są powracający goście.

Jeśli jesteś gdzieś w pobliżu Wałbrzycha, Walimia, Rzeczki to zapraszamy do Austeria Krokus na wyśmienitą kawę.

 
 
Nasze pokoje Brenna.
« powrót|drukuj